תרבות תורנית

קהילה ותרבות • כניסות

מניינים בבית הכנסת המרכזי

המניין המרכזי

מיקום: מפלס עליון

גבאי: ברוך שטרהל

תפילת שחרית 06:30, 07:30

מנחה (קיץ) 18:40

מעריב א' (קיץ) 20:00

כל יום בשעה 20:30 מתקיימת תפילת מעריב במצפה עודד

המניין הספרדי

מיקום: מפלס תחתון

גבאים: מתניה רואימי, יוסי כהן

המניין התימני

מיקום: מפלס תחתון

גבאים: רפי שייך, יאיר עטרי, איל אדמוני

תפילות שבת בחודשי הקיץ

קריאת ''שיר השירים'' - 25 דקות לפני כניסת שבת

תפילת מנחה - בכניסת שבת.

תפילת שחרית - בשעה 7:30

תפילת מנחה - בשעה 17:30

תפילת ערבית במוצ''ש - 10 דקות לפני צאת שבת

תפילות שבת בחודשי החורף

קריאת ''שיר השירים'' - 25 דקות לפני כניסת שבת

תפילת מנחה - בכניסת שבת

תפילת שחרית - בשעה 7:00

תפילת מנחה - בשעה 12:45

תפילת ערבית מוצ''ש - 10 דקות לפני צאת שבת

המניין ''השקט''

מיקום: מפלס עליון

גבאי: שלום אהרוני

pageblank page img