לוח שיעורי תורה ביקיר

לוח שיעורי תורה ביקיר

ימי ראשון


05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

07.15 חושן משפט הרב אביכזר בית המדרש גברים

08.00 פרשת השבוע הרב אביכזר בית המדרש גברים

20.15 שיחות בתורת חב''ד הרב רובין בית המדרש גברים

21.00 אמונה הרב אהרון כהן בית הרב נשים

ימי שני

05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

07.15 ספר משלי הרב יאיר הילר בית המדרש גברים

08.00 ענייני דיומא הרב יאיר הילר בית המדרש גברים

20.15 גמרא מסכת שבת יוסי וענונו בית המדרש גברים

21.00 חינוך ילדים רב אהרון כהן בית הרב כל הציבור

ימי שלישי

05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

08.00 ספר שמואל הרב גדי הרטוב בית המדרש גברים

20.15 תניא הרב אלחרר בית המדרש גברים

20.30 גמרא מסכת קידושין אריאל בן ברוך בית משפחת קמיר גברים

21.00 גמרא מסכת ביצה זאב קליין בית משפחת קליין גברים

ימי רביעי

05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

08.00 הלכה הרב איתיאל בית המדרש גברים

20.15 כתבי הרמב''ם הרב מונטסנגו בית המדרש גברים

20.30 פרשת השבוע הרב אהרון כהן בית הרב כל הציבור

21.30 כתבי הרב קוק הרב אהרון כהן בית הרב כל הציבור

ימי חמישי

05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

08.00 ספר ירמיהו צבי אורים בית המדרש גברים

20.15 הלכות שבת בעיון דוד ברוך בית המדרש גברים

ימי שישי

05.45 הדף היומי הרב יצחק שילר בית המדרש גברים

08.00 הלכות שבת למעשה הרב אהרון כהן בית המדרש גברים

שבת

08.00 גמרא מסכת יומא צבי אורים ביכ''נ מרכזי גברים

10.00 הלכות ברכות הרב אבי שמש ביכ''נ אור יצחק גברים

10.30 גמרא מסכת ברכות מתניה רוימי ביכ''נ ספרדי גברים

13.00 לפי פרסום לפי פרסום בית המדרש נשים

13.30 דף יומי דני אייברס ביכ''נ אור יצחק גברים

לאחר מנחה קטנה לפי פרסום לפי פרסום ביכ''נ מרכזי כל הציבור