בעלי תפקידים בישוב

שימושון • כניסות

 

הרב אהרן כהן - רב הישוב - 052-3500523

אשר אילוביץ - יו''ר מזכירות

חגי תם - מזכיר הישוב - 055-6662970

אפרת שטרהל - מנהלת לשכה

יאיר עטרי - רבש''ץ - 052-9248751

חזי גוטמן - סגן רבש''ץ - 050-8913568

שאית בן משה - רכזת קהילה  - 053-5574308

אביבה ניימן - רפרנטית קליטת העולים מצרפת

יפעת שריפי - ספרנית

אמציה נתן - אחזקה