טיול גיבוש גברי יקיר 11

אני הח''מ מאשר את השתתפותי בטיול גיבוש גברי יקיר, אשר יתקיים בתאריכים    03-04.5.18 י''ח-י''ט אייר ה'תשע''ח.
ידוע לי כי הטיול כולל לינת שטח, הכנת ארוחות בשטח, הליכה הדורשת מאמץ פיזי לרבות הליכה בשבילים לא מסומנים, השתתפות באטרקציות, כניסה לבור מים / בריכה / מעיין / חוף אשר חלקם אינם מסומנים במפות או מאושרים לרחצה.

הריני מצהיר כי איני סובל מכל מגבלה רפואית אשר יכולה להגביל ו/או למנוע ממני לצאת לטיול.

הריני מאשר במילוי טופס זה כי אני יודע שהטיול אינו מבוטח בביטוח, והריני מצהיר כי אני נושא בכל האחריות הנובעת מהשתתפותי בטיול ופוטר את מובילי הטיול והמארגנים שלו מכל אחריות ו/או חבות ו/או חובת שיפוי ו/או חובת פיצוי מכל סוג ומין בגין יציאתי לטיול.  

ידוע לי כי הסכום אשר נגבה בגין ההשתתפות בטיול הינו חלקי ומשמש להוצאות הטיול אשר הינו ללא כל מטרות רווח.

ידוע לי כי קיימים סיכונים בטיול שחלקם פורטו וחלקם לא ולאחר שהובהר לי הדבר הריני מאשר יציאתי על אף סיכונים אלו.

 

הרשמה לטיול גיבוש גברי יקיר 11