טיול גברברים 7

קהילה ותרבות • כניסות

גברברים 2 - תחקיר ראשוני

מאימתי מודיעין על הגברברים ? א''ר חגי בן
שטח: משעה שיכלו גשמי ניסן.
ולעולם יחולו בחמישי בשבת ובשישי בשבת,
בשעה שהלבנה במילואה וכרסתן של גברברים
בריקונה.
גברברי יקיר, מהם, היו גרים בשוחות ובמערות
ומהלכין בסמטאות חשוכות שמא יתקלו
במארגנים ויצוותו לצוותים.
ומהם, מנדבים עצמם בנפש חפצה כמי שקיבלו
עליהן הדין מתוך חיבתן של מצוות והקהלת
קהילות.
אלו ואלו לא משלמין עד שכלו כל הקיצין.
מעשה, שנקבצו להם גברברים לחוף ימים. א''ר
רועי הארבלי: אין חוף שאמרו בו חכמים אלא
חוף ג'אסר. והודה לו בר-כוכבא.
)והודו להם כולם(
ויתגברברו, וייסעו, ויחנו ברכבי חברה. וחוללו
המחולל )רש''י: גענעראטו''ר( והעלו תאורה תחת
הלבנה. וחתכו ירקות ופירות שנשתבח בם רמי
לוי.
והעמידו שולחנות להסב עליהן בעמידה.
ועוד הגדילו באותה השנה והתקינו רפסודה לחבר
ולדבק על ידה חלקי ארץ חמדה כמעשה אריק
בתעלה.
ויש אומרים שלא יצאו ג' כוכבים עד שנשטפה
רפסודה תחת הגל )רש''י: שקורין צונאמ''י(. והעיד
בן זרקא שתנינים אכלוה.
ושטחו מסך זוהר כלשון של זהורית, 72 אמה
קומתו ו- 722 ריבוא אינץ' אלכסונו, לחוד לעצמם
חידות ולהציב להם ''רמזור''. ואכלו כזית. 

5
אמר ר''א: כביצה.
ואחרים אומרים: אלו דברים שאין להם שיעור.
אמר ר''ב: רואה אני דברי רבי חגי מדבריכם
שפקד: מחר בבוקר, עם הרב צבי אלון, יש לכם
שיעור !
)והודו לו גברברים(

ושני אצטדיונים היו שם:
האחד, כמחזה אשר יחזה, קורן וגלוי עיניים, כעין
החשמל כמראה האש, וכנוגה הנורית שבמטען
הסמארטפון.
ויצתה מהלווין שבשמיים בת-קול, והביאה
מראות רחוקין מארצות הים )רש''י: נוטריקון -
''מון - דיאל''(.
ואצטדיון שני של קיסרי היה שם.
ויצאו אליו תלמידי חכמים שבהם ל''שעה קלה''
של הליכה כהרף עין, ועוד שעה... ועוד שעתיים.
ותחת כפות רגליהם העדינות וכפכפיהם אשר לא
בצקו, נתחלף להם החול הרך אשר על שפת הים
באבני בליסטראות כמדקרות.
והיו מהלכין בדרך חזרה ופגעו בהם לובשי
כחולים. יש אומרים: מוכסין, יש אומרים: קלגסין.
ושאלו להן בתוקף : ''תג מחיר ? ''
וענו בסילודים: ''תג יקיר !! ''
פנו גברברים ברעבונם, זה לרכבו, זה לאוהלו,
ודלים ומסכנים שבהם נושאים על כתפיהם
שרפרפים ירוקין ומתקפלין שקיבלו.
משעה שהבדילו בין תכלת ללבן, נתעורר ליבם
לתפילה ברוב עם והזינו עצמם במיני חביתין
ובפת לא-חרבה מתנורו של גברתן.
הועמסו גברברין על קרונות ויצאו להם לשוח
לצד שכונות הצפון החדשות של רמת זרקא
עילית )למהירי החלטה( ובסמוך למי שלגין מפכים
של נהר תנינים.
הוא הנהר שמעלה עליו הכתוב: '' ונהר יוצא
מג'אסר... ומשם ייפרד והיה ל- 9 ראשים'':
הראש האחד - ''ראש טוב'' לעצלנים שבהם
וליושבי קרנות: שמש, ים, בטן, גב.
והראש השני למחוסר דמחסרי מסלולא וקדרים
שביניהם - משחקי הכדורין.
ומפלגה שלישית הייתה שם. והם העלו ניסים
)אלברט: דגלים( בצבעים שונים כדמות הקשת,
ומתחרין במעשי שוטים ואף קוברים עצמם
בחיים.
וכת רביעית נתפלגה, והשימו עצמם כשופטים
וכבקרים של שוטים הללו.
וכך התישו גברברים כוחם , זה בכה וזה בחול.

קיפלו, הודו ונסעו.
לשנה הבאה בירושלים !
ת ו ד ה ר ב ה !!!!

ב. ברוש 

1.JPG sGzIMG 6158 8ZTIMG 6166 IV7IMG 6160.JPG vgzIMG 6184 6HvIMG 6168 59rIMG 6169.JPG 3VnIMG 6170 8zAIMG 6173 ty3IMG 6187 wstIMG 6199.JPG 7PDIMG 6201.JPG qAgIMG 6204.JPG waCIMG 6209.JPG pZ3IMG 6247.JPG MGQIMG 6210.JPG jdEIMG 6231.JPG dYg